Tổng số CBGVCNV: 12 Trong đó: 2 giáo viên hợp đồng.

1- Phân hiệu Đông Bình A: 3 giáo viên, dạy 3 lớp( 1 lớp mầm, 1lớp chồi, 1lớp lá, dạy 1 buổi / ngày) cô Nguyễn Thị Thu Hồng, dạy lớp mầm, cô Nguyễn Thu Trang, dạy lớp chồi, cô Hà Thị Phượng, dạy lớp lá.

2- Phân hiệu Đông Bình B: 1 giáo viên, dạy lớp lá ghép, ( 3độ tuổi /dạy 1buổi /ngày ) cô Phạm Minh Hiền, dạy lớp lá ghép

3- Phân hiệu Đông An: 1giáo viên, dạy lớp lá, ( dạy 1buổi / ngày) cô giáo Bùi Thị NGọc Nhung.

4-Điểm chính: Khóm Đông Thuận: ( 2 lớp, 1lớp chồi, 1lớp lá) cô Huỳnh Thị Thôn, giáo viên dạy lớp chồi, 1buổi /ngày.

Cô Nguyễn Kim Quyên, giáo viên dạy lớp lá, bán trú,cùng với cô Nguyễn Duy Trinh.

Ban Giám Hiệu:

Bà: Đặng Thị Sương – Hiệu trưởng.
– Bà: Lê Kim Hồng – phó Hiệu trưởng.
– Nhân viên :   Trần Hữu Thành.  Kế toán

Theo đó nhân sự của nhà trường ngày đầu được bố trí như sau:

Hệ thống chính trị Trường  SEN HỒNG.

1 –  Tổ chức Đảng:

Có 01 chi bộ ghép với trường MG Hoa Sen 10 Đảng  viên ở 2 trường. Bà : Nguyễn Thu Trang là Bí Thư Chi Bộ đầu tiên.

Đảng viên gồm có: Đặng Thị Sương,  Nguyễn Thị Thu Hồng, Nguyễn Kim Liên , Bùi Thị Ngọc Nhung, Nguyễn Kim Quyên, Đặng Thị Chúc,  Thạch Thị Oanh Ni Ca, Hà THị Phượng, Nguyễn Duy Trinh.

Đến năm 2014. Nay Trường có 15 Đảng viên, chi bộ độc lập.

2- Tổ chức đoàn thanh niên lao động Việt Nam:
– Bí thư:Trần Hữu Thành – Nay cô Lê Ngọc Dư, là Bí Thư

3- Tổ chức Công đoàn:

– Chủ tịch  Bà: Bùi Thị Ngọc Nhung. Nay Bà Hà Thị Phượng, làm chủ tịch, công đoàn.

Tình hình năng lực CBGV:

 

Trong tổng số 14 CNVC có 3 người có trình độ trên chuẩn, còn lại là giáo .đạt chuẩn, 8 và 2 hợp đồng.

Nay trường có tổng số CBGVCNV: 27, không có giáo viên hợp đồng.

– Cô Hiệu trưởng Đặng Thị Sương.( HT: 8- 2009 – 12- 2014 )

– Cô phó Hiệu trưởng Lê Kim Hồng. ( HP: 9 – 2009 – 12 -2014 )

– Cô phó Hiệu trưởng Nguyễn Thu Trang. ( HP: 12- 2012 -9 -2014)

– Cô phó Hiệu trưởng Lê Thị Thu ( HP: 9- 2014- 12- 2014 )

Thành lập Đảng bộ nhà trường từ đầu năm 2012. BCH chi bộ gồm các Bà: Đặng Thị Sương, Nguyễn Thị Thu Hồng, Hà Thị Phượng, Nguyễn Duy Trinh, Huỳnh Thị Thôn, Thái Hồng Liên, Lê Ngọc Dư, Lê Thị Thu Lài, Nguyễn Anh Đào, Tạ Tuyết Minh, Phạm Minh Hiền, Nguyễn Kim Quyên, Võ Bạch Bảo Trâm, Lương Thị Thu Tâm, Nguyễn Thị Ngọc Diễm. Thực hiện chủ trương chung của TW Đảng, Tỉnh ủy, Đảng bộ nhân dân.Về công tác đào tạo đã hoàn thành chương trình giáo dục Mầm Non. cho học sinh.