TRƯỜNG MẦM NON SEN HỒNG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

1- Vị trí địa lý:

Trường MN Sen Hồng được xây dựng năm 2009 tại khóm Đông Thuận – phường Đông Thuận – Thị xã Bình Minh.

Phía Bắc giáp phường Cái Vồn, phía Nam giáp xã Mỹ Hòa, phía Tây giáp xã Thuận An, phía Đông giáp xã Đông Bình,  cách Thị Xã Bình Minh 3km.

4msdxbx

 

2- Tình hình kinh tế văn hoá xã hội:

Trước khi thành lập trường, khu vực Tái Định cư phường Đông Thuận  phần lớn là dân tộc kinh và dân tộc khơ me.

Tình hình dân trí một số lạc hậu, vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

3- Sự vận động trước khi thành lập nhà trường:

Do trình độ dân trí tại địa phương lúc bấy giờ còn hạn chế, sự phát triển kinh tế của địa phương, nhưng ngày càng nâng cao, nhằm tạo điều kiện cho con em được đến trường, đẩy mạnh trình độ học vấn cho trẻ em nên Ban Lãnh Đạo cấp trên đã cho xây dựng trường Mầm Non Sen Hồng.

112asfa

 

Trường Mầm Non Sen Hồng được thành lập trong hoàn cảnh thuận lợi.

Trường Mẫu Giáo Sen Hồng. Thành lập ngày 29-07-2009 – Theo quyết định số 1886/ QĐ- UBND ngày 29-07-2009 của Ủy Ban nhân Dân Huyện BÌNH MINH do phó chủ tịch UBND Huyện  Trần Vĩnh Hạ. Ký quyết định.
Cơ sở vật chất Trường MG Sen Hồng:
1- Phòng học tập:

–  8 phòng học cấp 4 do trường Mẫu Giáo Hoa Sen tách ra.

2- Phương tiện thiết bị dạy học:

–  Bàn, ghế, Máy photo, máy vi tính, Laptop, đàn, ti vi, đầu DVD,đồ chơi vận động ngoài trời, tủ, kệ, bảng phục vụ cho học tập đầy đủ.

3- Tài liệu giáo trình: đầy đủ cho giáo viên giảng dạy.

SỐ LƯỢNG HỌC SINH VÀ GIÁO VIÊN:

Trước khi thành lập nhà trường, trường MG Sen Hồng, chung trường MG Hoa Sen, vào năm học 2009 : Có 155 học sinh, học các lớp, gồm: 46 học sinh, điểm Đông Thuận, ( 2lớp). Điểm Đông Bình A, 68 học sinh ( 3lớp ) Điểm Đông Bình B, 20 học sinh, ( 1lớp) điểm Đông An, 21 học sinh, ( 1lớp)

Đến năm 2010 ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn, Huyện Bình Minh, tài trợ xây dựng 2 phòng học, tại điểm Đông Thuận, trường MG Sen Hồng, Tăng thêm 1lớp học, số học sinh tăng lên, 185 học sinh

Năm 2012 Quyết định đổi tên thành Trường Mầm Non Sen Hồng. Thuộc khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, Thị xã Bình Minh.

 

II- GIAI ĐOẠN 2011 – 2014:

Trường  Mầm Non Sen Hồng, thực hiện 10 lớp ( 1 lớp nhà trẻ – 9 lớp Mẫu Giáo.) Với tổng số học sinh 260 cháu. Trong đó có 8 lớp bán trú, đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non. Cơ sở vật chất khá đủ.

Với tổng số CBGVCNV: 27 Trong đó: BGH: 3,  công nhân viên :6 , giáo viên :18

Tăng cường làm tốt công tác giáo dục, tổ chức hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, sáng kiến, tiết kiệm, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, bằng sức lao động của cô trò, CNVC nhà trường quyết tâm nhanh chóng hoàn thiện việc chăm sóc giáo dục mầm non góp phần cùng cả nước đấu tranh chống biểu hiện tiêu cực, trì trệ xã hội vững vàng đưa nhà trường không ngừng đi lên.

CBCNVC thường xuyên thay nhau đóng góp công sức vào hoạt động chăm sóc giáo dục, tổng kết đánh giá rút ra bài học kinh nghiệm sau gần 6 năm thành lập trường về các hoạt động xây dựng cơ sở vật chất, tổ chức đời sống và chất lượng chăm sóc giáo dục và tiếp tục đề ra một số mục tiêu quan trọng trong việc đảm bảo số lượng và chất lượng giảng dạy.

Các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa văn nghệ,  liên tục phát triển. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, CNVC được đi tham quan học tập ở các trường bạn trong tỉnh, và trong Thị xã. Nhà trường đạt danh hiệu tiên tiến  từ năm 2009 đến năm 2013 được UBND Thị xã khen thưởng.

2awywqas

 

Năm 2010 đưa các cháu đi thi  BKBN cấp Huyện đạt giải nhất

Năm 2011 thi tiếng hát dân ca  cấp Huyện thi tiếng hát dân ca đạt giải nhì.

Năm 2012 thi đồ dùng dạy học cấp Huyện đạt giải B. Thi cấp tỉnh đạt giải A

-Năm 2013 thi đồ dùng dạy học cấp Thị xã đạt giải nhất.

Năm 2014 thi Bé Bảo vệ môi trường cấp Thị xã đạt giải nhất. Thi cấp Tỉnh đạt giải Ba.

Thi tiếng hát dân ca cấp Thị xã đạt giải Ba.
Kết quả đào tạo của giai đoạn này như sau:

Năm học: 2009- 2010: 7 lớp- 155 trẻ (10 giáo viên ) Trong đó có 1lớp bán trú (23 trẻ ) 2 giáo viên giỏi cấp tỉnh,2 giáo viên giỏi cấp Huyện, 3giáo viên giỏi cấp trường.

Năm học : 2010 -2011 : 8lớp – 180 trẻ ( 12 giáo viên ) Trong đó có 2lớp bán trú. 3 giáo viên giỏi cấp tỉnh, 2giáo viên giỏi cấp Huyện,3 giáo viên giỏi cấp trường.

Năm học : 2011 -2012: 10 lớp – 222 trẻ ( 16 giáo viên ) Trong đó có 9lớp mẫu giáo, 1lớp nhà trẻ. 8lớp bán trú. 3giáo viên giỏi Tỉnh, 3giáo viên giỏi cấp Huyện, 3giáo viên giỏi cấp trường.

Năm học : 2012 -2013 : 10lớp -232 trẻ (18 giáo viên.) 4giáo viên giỏi cấp Tỉnh, 3giáo viên giỏi cấp Huyện, 4giáo viên giỏi cấp trường.

Năm học : 2013 – 2014 :  10lớp – 254 trẻ ( 18 giáo viên.) 5giáo viên giỏi cấp Tỉnh, 3giáo viên giỏi cấp Thị xã, 5giáo viên giỏi cấp trường.

Năm học: 2014- 2015: 10lớp – 260 trẻ ( 18 giáo viên) 5giáo viên giỏi cấp Tỉnh, 3giáo viên giỏi cấp Thị xã, 5 giáo viên giỏi cấp Tỉnh, 3giáo viên giỏi cấp Thị xã, 5 giáo viên giỏi cấp trường.

Cùng hàng chục bằng khen, giấy khen cho tập thể, cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua “Hai tốt”. Thi đua dạy tốt học tốt, sáng tạo trong giảng dạy, sáng kiến kinh nghiệm. Nhà trường liên tục giữ vững danh hiệu trường tiên tiến. Được UBND Thị xã khen.

35fdxgasjncgv

 

Với nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa Đất nước vì mục tiêu Dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.

Với tinh thần “Trí tuệ, đổi mới, dân chủ, kỷ cương và đoàn kết” các kỳ đại hội đã nghiêm túc đánh giá kết quả đạt được trong các năm học, và nghiêm khắc kiểm điểm những hạn chế, thiếu sót trong công tác lãnh chỉ đạo. Việc tổ chức triển khai thực hiện công tác chăm sóc giáo dục và khoa học công nghệ. Đại hội đã khẳng định: Trong điều kiện tình hình Thị xã BÌNH MINH và địa phương có nhiều phát triển về kinh tế và cơ sở hạ tầng, với tinh thần đoàn kết, chủ động và sáng tạo thực hiện đổi mới, phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng trong tất cả các lĩnh vực đào tạo giáo dục. Đặc biệt đạt hiệu quả trong công tác chăm sóc giáo dục mầm non. Mạnh dạn tháo gỡ những khó khăn, tập trung đầu tư vào công tác giảng dạy, ngày càng hiệu quả.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Nhà trường đã xúc tiến chương trình xây dựng, mở rộng qui mô trường lớp, nâng cao dần năng lực nghiệp vụ chuyên môn của đội ngũ cán bộ giáo viên. Một số cuộc thi học sinh giỏi các cấp được tổ chức.